Praktische info - KineFit Handels

Afspraak maken

Alle consultaties zijn op afspraak en kunnen online geboekt worden, per mail of telefonisch worden gemaakt. Let er wel op dat afspraken per mail pas ingepland worden als u hiervan een bevestiging ontvangt.

Eén consultatie duurt gewoonlijk een 30-tal minuten. Dit kan variëren naar gelang de individuele noden van de cliënt. Een eerste consultatie duurt meestal iets langer en omvat een uitgebreid vraaggesprek en een onderzoek. Indien mogelijk starten we reeds met de behandeling.

Bij de eerste afspraak breng je mee:
– Het voorschrift van de arts
– Uw identiteitskaart
– Een klevertje van uw ziekenfonds/mutualiteit.

Probeer tijdig aanwezig te zijn op uw afspraak. Ik tracht zo goed mogelijk het startuur van uw behandeling te respecteren. Ik vraag om begrip indien u toch even moet wachten, maar wachttijd is zelden langer dan 10 minuten!

Annuleren kan enkel telefonisch en dient minimum 1 dag op voorhand te gebeuren. Zoniet kan het bedrag van de consultatie aangerekend worden.

Uiteraard heb ik hierbij begrip voor onvoorziene omstandigheden!

Tarieven & terugbetaling

Ik ben als kinesitherapeut in deze praktijk zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat ik de tarieven die opgelegd zijn door het RIZIV hanteer.

Hier vindt u alle tarieven op de website van het RIZIV. Wenst u nog meer info, stel dan gerust uw vraag per mail of via het contactformulier.

Als u een voorschrift van de arts hebt, krijgt u aan het einde van uw voorschrift een ‘getuigschrift voor verstrekte hulp’  mee, waarmee u een deel wordt terugbetaald door uw mutualiteit. Hoeveel u terugkrijgt van de mutualiteit hangt af van uw sociaal statuut. Hier kan u berekenen wat u terugkrijgt van de mutualiteit.

De betaling gebeurt na elke behandeling. U kan betalen met bancotact of Payconic/QRcode

GDPR

Op 25 mei 2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) officieel in. In het Nederlands spreekt men van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese regelgeving gaat over de bescherming van verzamelde persoonsgegevens. De AVG regelt het opslaan, bewaren, verwerken en de uitwisseling van gegevens.

De praktijk KineFit Handels verzamelt, verwerkt en deelt alle gegevens conform de AVG. De persoonsgegevens worden bij KineFit Handels verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg. De kinesitherapeut houdt zich aan de wettelijke verplichtingen die hem als zorgverlener zijn opgelegd. Bij vragen hieromtrent kan de verwerkingsverantwoordelijke (Lotte Handels) geraadpleegd worden. 

De privacyverklaring vindt u hier.

Verplichte zaken te vermelden door FOD Economie

Vanuit de FOD Economie ben ik verplicht om een aantal zaken op deze website en in de wachtzaal op te nemen om reglementair in orde te zijn. Hieronder vindt u al deze info.

Gegevens Onderneming
Lotte Handels, zaakvoerder
Ondernemingsnummer: 06.74.832.364
Maatschappelijke zetel : Lijnzaadstraat 20, 8793 Sint-Eloois-Vijve

Diploma’s, beroepsorganisatie en verzekeringen
Ik beschik over een geldig visum en ik ben erkend door het RIZIV. Ook heb ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij AMMA.

Het adres van de verzekeringsmaatschappij
Amma Verzekeringen , Kunstlaan 39/1 , 1040 Brussel

De dichtsbijzijnde toezichthoudende instantie vindt u op volgend adres : Provinciale geneeskundige commissie West-vlaanderen, FAC Kamgebouw, Koning Albert 1 laan 115 bus 1 te 8200 Brugge. Echter is er op heden geen deontologisch controle orgaan voor Kinesitherapeuten.